Musiikkiterapia hoitomuotona

Musiikki on yhteistä jakamista ja kokemista.

Musiikki on toimiva ihmisten välisen vuorovaikutuksen väline. Sen avulla voi tunnistaa ja ilmaista tunteitaan ja kokemuksiaan usein helpommin kuin sanoilla. Musiikkiterapia sopiikin erityisesti heille, joille sanoilla ilmaiseminen on vaikeaa. Toisaalta musiikki tukee kenen tahansa ilmaisua, sillä syviä tunteita ja kokemuksia on joskus vaikea tavoittaa suoraan sanojen kautta. Musiikki antaa myös etäisyyttä vaikealta tuntuvan asian käsittelyyn. Puhuminen ei toki ole mitenkään kiellettyä musiikkiterapiassa vaan keskustelu on välillä hyvinkin keskeisessä roolissa. Musiikkiterapiassa musiikki on väline, jota käytetään asiakkaan tarpeiden hyväksi, kullekin sopivalla tavalla.

Musiikkiterapiaa käytetään sekä neurologisten että psyykkisten haasteiden hoidossa. Musiikki vaikuttaa samanaikaisesti hyvin laajasti eri aivoalueilla, mikä tukee hermoston kehittymistä ja kuntoutumista. Musiikillinen toiminta koetaan yleensä myös mielekkääksi ja motivoivaksi, siksi se innostaa liittymään mukaan ja tukee harjoittelemista.

Musiikkiterapian käyttö

 • nepsypiirteisten ja autismin kirjolla olevien henkilöiden kuntoutus
 • AVH-potilaiden kuntoutus
 • masennuksen ja ahdistuneisuuden hoito
 • vuorovaikutushaasteet
 • tunne-elämän häiriöissä
 • syömishäiriöiden hoito
 • riippuvuuksien hoito
 • kuulovammaisten lasten kuulon harjaannuttaminen
 • toiminnanohjauksen haasteissa

Musiikkiterapiassa voidaan

 • harjoittaa vuorovaikutus- ja tunnetaitoja
 • tukea toiminnan ohjauksen taitoja
 • parantaa motorisia taitoja
 • tukea äänten erottelykykyä ja puheen kehitystä
 • vahvistaa tarkkaavaisuutta
 • lisätä itseymmärrystä
 • tukea itsetuntoa ja itsearvostusta
 • vahvistaa itseilmaisua
 • lievittää stressiä ja tukea jaksamista

 

Lisää musiikkiterapiasta voit lukea Musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta. Ajankohtaisiin asioihin ja tutkimustietoon voit tutustua esimerkiksi musiikkiterapeutti Päivi Saukon blogissa.