Miten musiikkiterapiaan?

Kelan kuntoutuspsykoterapia 16-25-vuotiaille

Kela korvaa musiikkiterapiaa nuorten 16-25 -vuotiaitten kuntoutuspsykoterapiana. Huom! Riittää, että olet korkeintaan 25-vuotias terapian alkaessa ja terapia jatkuu normaalisti enintään kolme vuotta yläikärajan täytettyäsikin.

Terapia aloitetaan 1-3 tutustumiskäynnillä, jolloin tutustut musiikkiterapiaan hoitomuotona ja minuun terapeuttina. Terapia kestää 1-3 vuotta, yleensä 1-2 kertaa viikossa.

Kelan korvauksen jälkeen asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus. Korvausta varten tarvitset psykiatrin laatiman lausunnon kuntoutustarpeesta tai B-lausunnon. Lausunnossa on hyvä mainita musiikkiterapiasta terapiamuotona.

vesipisarat kasvissa
helminauha ajopuun palalla

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus alle 65-vuotiaille

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille. Se on asiakkaalle maksutonta ja sen tavoitteena on, että asiakas pystyy sairaudesta tai vammasta huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arjesta paremmin. Kela korvaa myös asiakkaan matkakulut.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Sävelhelmellä on palveluntuottajasopimus seuraavien kuntien alueilla: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Terapia tapahtuu asiakkaan arjessa, esimerkiksi päiväkodissa, koulussa tai kodissa.

Jos et ole oikeutettu Kelan tukeen

Voit tulla terapiaan myös itse maksavana asiakkaana.
Toisinaan esimerkiksi sairaanhoitopiiri, perheneuvola, sosiaalitoimi tai vakuutusyhtiö korvaavat musiikkiterapiaa.

Musiikkiterapiaan on mahdollista tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Tällöin ennen terapian alkua on hyvä tehdä yhdessä huolellinen kartoitus toiveistasi, tarpeistasi ja nykyisestä terveydentilastasi sekä alkuarviointikäynnit.

Ole rohkeasti yhteydessä ja voimme pohtia, mikä olisi sinun tilanteessasi paras ratkaisu. Ehkä sinulle voisi sopia myös lyhyt musiikkiterapeuttinen hyvinvointikurssi? Kurkkaa niistä lisää alta.

helmi simpukan sisällä

F.A.Q.

Usein kysytyt kysymykset

Terapiassa voidaan kuunnella musiikkia, soittaa, laulaa tai tehdä omia kappaleita. Keskustelukin on usein tärkeässä roolissa. Myös muita luovia menetelmiä kuten maalaamista, liikettä tai kirjoittamista voidaan käyttää. Menetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden.

Sinun ei tarvitse osata soittaa tai laulaa tai olla erityisen musikaalinen. Jos musiikilla on sinulle merkitystä, olet varmasti riittävän musikaalinen.

Musiikkiterapia sopii erityisesti silloin, kun sanallinen ilmaisu on jostain syystä haastavaa. Se sopii myös sinulle, joka haluat käyttää musiikkia itseilmaisun ja itseymmärryksen välineenä. Sanoilla on joskus vaikea tavoittaa tunteen tai kokemuksen ydintä.

Musiikkiterapia sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja haasteisiin. Musiikillisia keinoja käytetään sinun tarpeidesi mukaan. Aluksi on 1-3 arviointikäyntiä, jolloin voit arvioida, sopisiko tämä terapimuoto sinulle. 

Musiikki aktivoi laajasti ihmisen eri aivoalueita, mistä on hyötyä kuntoutuksessa. Sillä on myös kyky herättää tunteita, mielikuvia ja muistoja sekä vaikuttaa omaan vireystilaan. Musiikkiterapiassa hyödynnetään näitä musiikin mahdollisuuksia. Terapiassa asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on hyvin tärkeässä roolissa. Siksi on tärkeää löytää juuri itselle sopiva terapeutti.

murattia puunrungolla